Báo giá tổng hợp nhà di động thông minh

Bang-bao-gia-tong-hop-nha-di-dong-thong-minh

Báo giá tổng hợp nhà di động thông minh


STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM DIỆN TÍCH ĐƠN GIÁ
1 NHÀ MÁI VÒM V12M01,02 12 M2 139,000,000
V14M01,02 14 M2 149,000,000
V20M01,02 20M2 199,000,000
V24M01,02 24M2 229,000,000
2 NHÀ MÁI TAM GIÁC TG12M01,02 12 M2 139,000,000
TG14M01,02 14 M2 149,000,000
TG20M01,02 20M2 199,000,000
TG24M01,02 24M2 229,000,000
3 NHÀ MÁI TỨ GIÁC TG12M01,02 12 M2 149,000,000
TG14M01,02 14 M2 159,000,000
TG20M01,02 20M2 219,000,000
TG24M01,02 24M2 239,000,000
4 NHÀ MÁI TAM GIÁC CÓ LỬNG TG40M01,02 40 M2 420,000,000
TG60M01,02 60 M2 480,000,000
TG80M01,02 80M2 550,000,000
TG100M01,02 100M2 620,000,000
5 NHÀ MÁI TAM GIÁC CÓ LỬNG TG40M01,02 40 M2 420,000,000
TG60M01,02 60 M2 480,000,000
TG80M01,02 80M2 550,000,000
TG100M01,02 100M2 620,000,000
6 BIỆT THỰ BT30M01,02 30 M2 365,000,000
BT40M01,02 40 M2 459,000,000
BT60M01,02 60M2 620,000,000
Bang-bao-gia-tong-hop-nha-go-di-dong2
Bảng báo giá tổng hợp nahf di động thông minh tại Đà Nẵng
0/5 (0 Reviews)

Trả lời